ضایی فرماندار شهرستان ساری از روستاهای سیل‌زده، سعیدآباد، زکریاکلا، بندبن بازدید کرد.