احمدی فرماندار شهرستان نکا،اخوان رییس بهزیستی شهرستان نکا،بریمانی رییس کمیته امداد امام خمینی(ره)، خانجانی رییس بهداشت شهرستان نکاو تیم اورژانس اجتماعی استان با حضور در شهرک مسکن مهر نکا و بازدید از حاشیه مهد این شهرک در مراسمی که به مناسبت روز دانش آموز برگزار شده بود شرکت کردند.

در این مراسم که  به همت مدیریت حاشیه مهد سعادت خانم هاشمیان  برگزار شد در حضور فرماندار، رییس بهزیستی به کمبودها و ایراداتی که در بحث آموزشی این شهرک وجود دارد اشاره نمود که از جمله این کمبودها،نداشتن مکان و فضای مناسب آموزشی بوده ،چرا که این مهد در یک آپارتمان مسکونی کوچک قرار دارد و همچنین فضای تفریحی برای کودکان وجود ندارد.
فرماندار با اشاره به این کمبودها،قول رفع این موارد را داد.