رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح مازندران به همراه جمعی از قضات دادسرا و دادگاه‌های نظامی استان از بند نظامیان زندان بازدید کردند.

حجت الاسلام احمد‌رضا پور خاقان در این بازدید ضمن تقدیر و تشکر از کلیه اقدامات فرهنگی در زندان، گفت: زندانی به نوعی دچار بیماری رفتاری شده است که باید درمان گردد و  زندان برای مددجویان همانند بیمارستان برای بیمار است و مددجویان نیاز به زندانبان‌های دلسوز دارند تا همانند پرستاران و پزشکان نسبت به بیماری آنها  مراقبت نمایند تا ان‌شاءلله وقتی که به بیرون از زندان رفتند، فردی سالم بوده و دیگر برگشتی وجود نداشته باشد.
وی اشاره به حدیثی از حضرت علی(ع) در ارتباط با ظلم به خود گفت: اینکه مددجو در زندان بسر می‌برند این ظلم از سوی خدا و قاضی نیست، بلکه این ظلمی از جانب خود فرد است و اکثر آن  از روی جهالت است. ما اگر به خواهش‌های نفس جواب رد دهیم و در صراط مستقیم باشیم هیچ موقع گذرمان به زندان نخواهد رسید.
این مقام مسوول افزود: قضات، کارکنان زندان و پدر و مادر شما دشمنان شما نیستند و همه خیر شما را می‌خواهند و هم‌اکنون که در این  محیط به صورت ناخواسته لحظات عمر خود را هر چند کوتاه سپری می‌کنید از داروهای معنوی اعم از نماز و دعا و سایر اعمال و عادات نیک بهره ببرید.
در ادامه این بازدید قضات با مددجویان گفت و گو کرده و مسائل و مشکلات آنها را مورد بررسی قرار دادند.
گفتنی است که در این بازدید یک عدد دوچرخه ثابت توسط سازمان قضایی استان جهت استفاده مددجویان نظامی به بند نظامی اهداء شد.