دکتر انوشیروان محسنی بند پی معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور به همراه عباسی مشاور رئیس در امور بانوان ، دکتر یوسف نژاد نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی و دکتر سید سعید آرام مدیرکل بهزیستی مازندران از ساختمان درحال احداث موسسه خیریه غنچه های گل یاس شهرستان ساری بازدید کرد .