در سفری یکروزه دکتر سمیه قاسمی طوسی- مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران، خانم صفری -معاون فرماندار شهرستان نور و احمد مقصودی -رئیس اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان نور از نمایشگاه توانمندی های زنان کارآفرین شهرستان نور بازدید کردند.

همچنین در این سفر مدیرکل بانوان و خانواده استانداری مازندران و همراهان از شرکت عطاطب نوین،آموزشگاه هنری زنبق با مدیریت استاد زینب حقایقی،آموزشگاه قالیبافی ترنج با مدیریت خانم براتی،آموزشگاه آرایش گل نور با مدیریت خانم معروف شاهی،آموزشگاه آرایش پاپلی شهر چمستان نیز بازدید کرده و از نزدیک در جریان فعالیت های این مجموعه ها قرار گرفتند.