مهندس گنج بخش مشاور رسانه ای و پژوهشی سازمان صنایع کوچک کشور از شهرک های صنعتی آمل و مرزن آباد بازدید کرد.