بازدید معاون عمرانی استاندار و مدیرکل ورزش و جوانان مازندران از زمین فوتبال شهید وطنی قائم شهر