بازدید دکتر یوسف نژاد نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی از روند پیشرفت احداث بوستان ولایت ؛ بزرگترین مجموعه فرهنگی اجتماعی شمال کشور

دکتر یوسف نژاد نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی ، سید مسعود مدینه رییس شورای اسلامی شهر و مهدی عبوری شهردار ساری از روند پیشرفت احداث بوستان ولایت ، بزرگترین مجموعه فرهنگی اجتماعی شمال کشور ، در محل پادگان سابق ساری بازدید کردند