بازدید دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان از ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر