بازگشت حجاج از سرزمین وحی در ساریهواپیمای نخستین کاروان حجاج بیت‌الله الحرام مازندران، در فرودگاه ساری به زمین نشست. امسال ۳ هزار و ۳۲۰ حاجی مازندرانی در قالب ۲۴ کاروان عازم سرزمین وحی شدند.