برداشت خوشه‌های طلایی از شالیزارهای مازندران با دستان پرمهر کشاورزان در روستاهای مازندران