برداشت محصول توت فرنگی در بهنمیر همه ساله از اواخر فروردین آغاز می‌شود و تا پایان خرداد ادامه دارد .