برداشت و عرضه گل‌های نرگس از نرگسزارهای کردکلای جویبار

 عرضه شاخه گل‌های خوشبو و زیبای نرگس در گل فروشی ها، بازار روزها و خیابان ها به ویژه سر چهار راه های شهرها این روزها تداعی کننده عطر بهار در فصل سرد زمستان است. امسال به دلیل شرائط مناسب آب و هوایی برداشت گل زرد و سفید از ۳۵هکتار نرگسزارهای مازندران از نیمه آذر شروع شد.