برف زمستانی در روستای پرکوه از توابع بخش دودانگه ساری