بارش برف پاییزی شب گذشته، منطقه لاریجان شهرستان آمل را سفیدپوش کرد.