اجرای ۲۲هزار طرح کارآفرینی امسال در کشور

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور: ۲۲هزار طرح کارآفرینی با اعتبار هزارو صد میلیارد تومان از ابتدای امسال در کشور اجرایی شد.

 به گزارش صداوسیمای مرکز مازندران؛ مدیر عامل صندوق کارافرین امید کشور در شهرستان عباس آباد از اجرای ۲۲هزار طرح با اعتبار هزارو صد میلیارد تومان و اشتغالزایی ۵۰ هزار نفر از ابتدای امسال در کشور خبر داد.

اصغر نوراله زاده در آیین اجرای طرح‌های اشتغالزایی روستای کرکاس بخش مرکزی شهرستان عباس آباد گفت:دراجرای طرح هر روستا یک محصول ، مازندران از جمله استان‌های پیشرو در کشور است که با بهره برداری ۲۲ طرح گلخانه ای در دومین روستای شهرستان عباس آباد اجرایی شد.
وی با بیان اینکه سال آینده در ۶ روستای دیگر این شهرستان طرح یک روستا یک محصول اجرا می‌شود افزود: با وجود ظرفیتهای مناسب مازندران در بخش های کشاورزی ، صنایع غذایی و تبدیلی ،تسهیلات پرداخت شده به این استان حدود ۳۰ میلیارد تومان است که این رقم سال آینده دو برابر افزایش می یابد .
به گفته مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور؛ تا پایان امسال طرحهای کارآفرینی به سی هزار طرح با اعتبار هزارو ۲۵۰ میلیارد تومان و ایجاد بیش از ۵۰ هزار فرصت شغلی در روستاها ارتقاء خواهد یافت.
معاون هماهنگ کننده امور اقتصادى استاندار مازندران هم یکی از طرح‌های مهم در سطح استان را اجرای طرح یک روستا یک محصول اعلام و خاطرنشان کرد: در سطح تولید و اشتغال از محل تسهیلات روستایی استان حدود ۱۸۰ میلیارد تومان تاکنون پرداخت و از محل اشتغال قانون بودجه حدود ۲۰۰ میلیارد تومان در بانک ها انعقاد قرارداد شد.
خیریانپور با بیان اینکه مازندران در میان ۳۱ استان کشور رتبه دوم را در تولید اشتغال دارد، همچنین به پرداخت تسهیلات ساماندهی مددجویان با اعتبار ۸۰ میلیارد تومان از محل قانون بودجه برای کمیته امداد و بهزیستی استان اشاره کردو افزود: در خصوص بسته حمایتی رونق تولید که به تازگی در استان آغاز شده ، حدود ۵۰۰میلیارد تومان در بانک های عامل تصویب شد که پیش بینی می شود حدود ۲۷ هزار شغل ایجاد شود.