مراسم تجلیل از معلمان پژوهنده و دانش آموزان برتر در مسابقات و جشنواره های علمی و عملی مازندران با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش در ساری برگزار شد.