حسین زادگان فرماندار مرکز استان و دیانی رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک ساری از دانش آموز نخبه “امیر رضا نشایی مقدم “رتبه سه منطقه و رتبه دوازده کشوری در کنکور سال ۹۶ رشته ریاضی دیدار و از وی تجلیل کردند.