همایش مدیران روابط عمومی فرمانداری ها و دستگاه های اجرایی استان با حضور استاندار مازندران برگرار شد و در این همایش با اهداء گل و لوح تقدیر تجلیل شد.

احمد حسین زادگان در همایش مدیران روابط عمومی های فرمانداری ها و دستگاه های اجرایی استان که با حضور استاندار مازندران برگزار شد، با اشاره به اینکه به حوزه روابط عمومی توجه کافی نشده است و کمتر به عنوان یک واحد کیفی به آن نگریسته شده است، تصریح کرد: اگر قرار باشد که روابط عمومی مشکلات و واقعیت ها را به مدیران منعکس کند، مدیران باید انتقادپذیر باشند و فقط به دنبال تمجید نباشند.

وی با تاکید براینکه روابط عمومی اگر می خواهد موثر باشد باید واقعیات جامعه را به مدیر گزارش نماید، اظهارداشت: روابط عمومی باید اخبار را به صورت یک تحلیل تاثیرگذار ارایه کند.

رییس شورای اطلاع رسانی استان با اشاره به این که امروز با تکثر اطلاعات و اخبار در بخش های مختلف روبرو هستیم، گفت: روابط عمومی برای پردازش مطلوب اخبار و اطلاعات باید افکار سنجی کند.

معاون استاندار، با اشاره به این که مردم با حجم زیادی از اطلاعات و اخبار روبرو هستند که بخشی را رسانه ها منتشر می کنند و این، متفاوت هست با خبر عادی که روابط عمومی بدون تجزیه و تحلیل ارائه می دهد، خاطر نشان ساخت: اخبار برای افکار عمومی، جذاب تنظیم نمی شود و لذا نمی تواند تاثیر خود را بر مخاطب بگذارد.

حسین زادگان با اشاره به این که اگر قرار است روابط عمومی موثر واقع شود و در افزایش رضایت مندی مردم، تحقق حقوق شهروندی و پاسخگویی به جامعه نقش داشته باشد، باید مجهز و کارآمد باشد، گفت: روابط عمومی باید میزان اثرگذاری اخبار را به سنجش بگذارد و بر اساس ذائقه جامعه، اخبار تولید کند.

وی با اشاره به این که امروز دولت و مجموعه حاکمیت در فضای مجازی با نقدهای فراوان روبروست و مخاطبان در این فضاها، امکان تجزیه و تحلیل را ندارند، افزود: برای مقابله صحیح با این جریانات باید داده های درست را ارایه و تحلیل نماییم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار، خاطر نشان ساخت: هر میزان روابط عمومی درست اخبار را به مردم منعکس کند و مزایا و معایب را به مردم بگوید، شاهد افزایش رضایت مندی مردم و اعتماد آنان خواهیم بود.

وی با اشاره به این که چقدر در ایجاد ارتباط بین روابط عمومی و رسانه ها موفق بوده ایم، تصریح نمود: اگر روابط عمومی ها خوب تجهیز و هدایت شوند، ابزار و سیستم داشته باشند، مدیران نقش روابط عمومی را باور کنند و نیروی انسانی خوب در اختیار آنان قرار بدهند و روابط عمومی ها و رسانه ها را در کنار هم بعنوان مجمع اطلاع رسانی استان جمع کنیم و اطلاع رسانی بهنگام و کامل از فعالیت ها نماییم، مطمئنا شاهد ارتقاء کیفیت کار آنان و افزایش رضایت مندی مردم خواهیم بود.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران با بیان اینکه باید توقعات جامعه از دولت و بخش های مختلف آن بدرستی ارزیابی شود، گفت: اگر روابط عمومی، ارتباطات درون و برون سازمانی را قوی برقرار نماید و مسایل را بدرستی انتقال دهد، شاهد توفیقات مهمی خواهیم بود.

رییس شورای اطلاع رسانی استان با اشاره به این که انعکاس خدمات و دستاوردهای دولت و نظام از طریق روابط عمومی امکان پذیر است، خاطرنشان کرد: برخی از روابط عمومی فقط تبلیغ می خواهند و با روابط عمومی، پژوهش محور رفتار نشده است، بسیاری از مجموعه های دولت شبانه روزی کار می کنند ولی برای جلب رضایت مردم باید در این حوزه بیشتر تلاش صورت گیرد.