مصطفی تقوی مدیر شعب بانک مسکن استان مازندران در حضور معاونین و مدیر روابط عمومی به مناسبت روز خبرنگار از اصحاب رسانه استان در ساری تجلیل کرد.