mhb_9605 mhb_9606 mhb_9607 mhb_9608 mhb_9609 mhb_9612 mhb_9613 mhb_9615 mhb_9616 mhb_9618 mhb_9619 mhb_9621 mhb_9622 mhb_9623 mhb_9624 mhb_9626 mhb_9628 mhb_9634 mhb_9635 mhb_9636 mhb_9639 mhb_9640 mhb_9641 mhb_9642 mhb_9645 mhb_9648 mhb_9650 mhb_9654 mhb_9655 mhb_9656 mhb_9657 mhb_9661 mhb_9663 mhb_9667 mhb_9668 mhb_9669 mhb_9672 mhb_9675 mhb_9678 mhb_9681 mhb_9682 mhb_9683 mhb_9684 mhb_9685 mhb_9689 mhb_9690 mhb_9693 mhb_9694 mhb_9695 mhb_9696 mhb_9697 mhb_9698 mhb_9699 mhb_9700 mhb_9704 mhb_9705 mhb_9706 mhb_9709 mhb_9710 mhb_9712 mhb_9714 mhb_9716 mhb_9718 mhb_9723 mhb_9727 mhb_9732 mhb_9736 mhb_9742 mhb_9748 mhb_9749 mhb_9758 mhb_9759 mhb_9760 mhb_9766 mhb_9767 mhb_9770 mhb_9772 mhb_9774 mhb_9775 mhb_9781 mhb_9785 mhb_9790 mhb_9791 mhb_9793 mhb_9794 mhb_9796 mhb_9797 mhb_9800 mhb_9804 mhb_9806 mhb_9811 mhb_9813 mhb_9820 mhb_9823 mhb_9825 mhb_9844 mhb_9847 mhb_9849 mhb_9850 mhb_9852

برای نخستین بار مجمع نیک اندیشان و دوستداران ساری (لویی جرگه شهر ساری )و به هدایت و محوریت نماینده ولی فقیه در مرکز استان و با حضور و پیشنهاد جمعی از زعما و دلسوزان شهر ساری به نمایندگی از اقشار  مختلف( خانواده شهدا, بازاریان,فرهنگیان, مهندسین,پزشکان و جمعی از معتمدین شهر) در بیت ایت الله طبرسی ، شکل گرفت.

هدف از انجام این نشست دوری از,فضای مسموم و تفرقه برانگیز و دمیدن بر روح همدلی و اتحاد و تعامل بود. نکته ای که بارها در این هم اندیشی توسط,ایت الله طبرسی و حاضران تکرار و بر ان تایید شد. در پایان اولین جلسه ضمن اعلام دوری از سهم خواهی ها و تمرکز بر ایجاد فضای همدلی بین همه مسعولین ارشد شهر با هرگونه گرایش سیاسی,  مقرر شد این مجمع در اینده به شکل مدون در جهت تعالی و توسعه بیشتر ساری استمرار یابد.