پیکر مرحوم حسینجان محمدزاده پدر سه شهید، پس از تشییع بر دستان مردم شهیدپرور محمودآباد در گلزار شهدای آهومحله این شهرستان آرام گرفت.