کمبود پلهای عابر پیاده در جاده دریای ساری باز هم یک قربانی گرفت.
حوالی ساعت ۸ صبح امروز مرد میان سالی که به همراه همسر خود قصد عبور از خیابان را داشت با خودرو پراید که با سرعت بالا در حال عبور بود برخوورد پیدا کرد که در دم جان باخت و راننده از صحنه حادثه متواری شد.
این حادثه حوالی روستای صفر آباد ساری اتفاق افتاد.