تعزیه شهادت حضرت علی توسط گروه تعزیه شط فرات به سرپرستی حاج ابراهیم فلاح در روستای تلاوک دودانگه برگزار شد.