به مناسبت هفته کارگر ، مراسم تقدیر از پاکبان های نمونه شهرداری های استان مازندران در ساری برگزار شد. در این مراسم از پاکبان نمونه تمام شهرهای استان مازندران تجلیل صورت گرفت.