مهدی عبوری در احکامی جدید، شهرداران مناطق سه گانه شهرداری ساری و مدیرعامل سازمان عمران را منصوب کرد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری ساری ، در جلسه شورای اداری این نهاد، مهدی عبوری شهردار ساری در احکام جداگانه ای سید حمید هاشمی را به عنوان مدیرعامل جدید سازمان عمران، سید کمال آقامیری را به عنوان شهردار منطقه دو، امید ذاکری  را به سمت شهردار منطقه یک و جابر ملکی را به عنوان شهردار جدید منطقه سه منصوب کرد.

سیاست گذاری جدید مناطق سه گانه/ ایجاد درآمد پایدار

شهردار ساری فعالیت های شهرداری های مناطق را قابل تقدیر دانست و ادامه داد: با اتمام طرح ممیزی باید سیاست گذاری جدیدی آغاز شود و شهرداران مناطق نیز در زمینه ایجاد درآمد پایدار بیش از گذشته اقدام نمایند.

 انتصاب در شهرداری ساری

در ادامه این جلسه شهردار ساری با قدردانی از خدمات مهندس بصیرت شهردار سابق منطقه یک وی را به عنوان مشاورمنصوب نموده و در احکام جداگانه ای، امید ذاکری را به عنوان شهردار جدید منطقه یک ، سید کمال آقامیری را به سمت شهردار جدید منطقه دو، جابر ملکی را به عنوان شهردار جدید منطقه سه ساری و سید حمید هاشمی را به سمت مدیرعامل جدید سازمان عمران منصوب کرد.

مراسم تودیع و معارفه شهردار منطقه یک

طی حکمی از سوی دکتر عبوری ، شهردار مرکز استان ، شهردار جدید منطقه یک معرفی شد .   با حضور نایب رییس شورای شهر ، معاونین شهردار ، مسئولین مربوطه و پرسنل منطقه جلسه تودیع و معارفه شهردار منطقه یک برگزار شد . بر اساس این گزارش امید ذاکری با حکم شهردار ساری به عنوان شهردار منطقه یک منصوب و از زحمات مصطفی بصیرت نیز قدردانی شد . دکتر بصیرت نیز طی حکمی به سمت مشاور شهردار ساری منصوب شد .

 

مراسم تودیع و معارفه شهردار منطقه دو 

در مراسمی با حضور مهندس زلیکانی نائب رئیس شورای شهر ، معاونان ، مدیران شهرداری ساری و نیز معاونان و مدیران شهرداری منطقه ۲، کمال آقامیری به عنوان شهردار منطقه دو معرفی شد و از زحمات امید ذاکری تقدیر بعمل آمد.

 

برگزاری مراسم تودیع و معارفه شهردار منطقه سه ساری

مراسم تودیع سید حمید هاشمی شهردار سابق و معارفه جابرملکی شهردار جدید شهرداری منطقه سه ساری در محل شهرداری منطقه سه برگزار شد .

در این مراسم که با حضور معاونین شهردار، نایب رئیس شورای شهر ساری و مسئولین واحد های منطقه مراسم تودیع و معارفه  شهردار منطقه سه ساری برگزار گردید . در این جلسه از زحمات مهندس سید حمید هاشمی شهردار سابق این منطقه تقدیر و تشکر به عمل آمد و مهندس جابر ملکی به عنوان شهردار جدید شهرداری منطقه سه معرفی گردید .