به گزارش مازند اسپرت ، حبیب حسین زادگان در مراسم تکریم و معارفه جدید حراست ورزش و جوانان استان با بیان اینکه وظیفه مسئولین خدمتگزاری است و این خدمات می بایست ارزشمند باشد، تصریح کرد: مازندران استان عرصه ورزش، و ورزشکاران این خطه پهلوان پرور برای کشور افتخارآفرینی می کنند.
مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با اشاره به اینکه امر به معروف و نهی از منکر از آمیزه های دینی ما است، افزود: حراست به عنوان چشم بیدار و مغز متفکر دستگاه اجرایی عمل کند.
حسین زادگان از زحمات چندین ساله خسرو سیفی در این تصدی تشکر کرد و انتصاب مهدی معافی را به سمت مسئول جدید حراست وزش و جوانان استان تبریک گفت.
در ادامه صانعی جانشین و معاون دفتر مرکزی حراست ورزش و جوانان ضمن تشکر از زحمات خسرو سیفی و تبیک به معافی گفت: ورزش یک حوزه پر مخاطب است و وزارت ورزش و جوانان همچون آموزش و پرورش جهت تعالی و توسعه ورزش با تک تک خانواده ها در ارتباط است.
این مسئول با بیان اینکه توسعه ورزش همگانی اهمیت ویژه ای برای وزارت ورزش و جوانان دارد، افزود: توسعه حوزه های جوانان، بانوان و ورزش قهرمانی از دیگر محورهای مهم با اهمیت وزارت ورزش و جوانان است.
وی همچنین حوزه حراست ورزش و جوانان با توجه به اهمیت موضوع بسیار مهم دانست.
همچنین ایمانی مدیرکل حراست استان مازندران، حراست جایگاه حساس و مهم است، اظهار کرد: این مسئولیت ها فرصت گرانبها، نعمت، توفیق و امانت الهی استو باید به خوبی انجام وظیفه کنیم.
گفتنی است، در پایان از زحمات چندین ساله خسرو سیفی در مسند حراست اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران تقدیر شد و مهدی معافی مسئول جدید حراست ورزش و جوانان استان منصوب شد.