تور گردشگری خبرنگاران استان در مجموعه بوم گردی های اسپرز( سنگریزه های سفید ) در روستای افراسی منطقه لفور سوادکوه شمالی برگزار شد.

در این تور یکروزه که مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع دستی مازندران نیز حضور داشت از خبرنگارن حاضر تجلیل شد.

 بوم گردی شغل پردرآمد

«بهمن آقایی آرایی» که مدیرمجموعه بوم گردی های اسپرز یکی از اقامتگاه های بوم گردی مطرح و مهم مازندران است سالها تحصیل دانشگاهی را در سال دوم دکتری داروسازی رها کرد و پا در وادی کار و فعالیت در گردشگری گذاشته است .

به گزارش ایرنا : وی با فعالیتش در بخش بوم گردی پیش از مبتلا شدن به درد بیکاری بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه و پیوستن به جمع بازماندگان از شغل اداری و کارمندی ، راه خود را برای بدست آوردن شغل در فعالیتی بغیر از رشته ای که تحصیل می کرد یافت .
آقایی که ترک تحصیل از رشته دکتری داروسازی را سرآغازی برای پرش و تعالی در شغل دانست ، می گوید : بخاطر جذابیت و تنوع فعالیت در بخش بوم گردی زمان زیادی از وقت روزانه ام صرف این کار می شد .
وی افزود : با توجه به این وضعیت و همچنین شرایط مناسب اشتغالی در این حوزه ، تصمیم به انصراف از تحصیل در رشته داروسازی را عملی کردم .
مدیر مجموعه بوم گردی های اسپرز( سنگریزه های سفید ) که تعداد اقامتگاه های بوم گردی زیر مجموعه اش را ۴۰خانه اعلام کرد ، ادامه داد: هم اکنون ۲۵۰ نفر از اهالی منطقه لفور سوادکوه شمالی بواسطه وجود و فعالیت این بوم گردی ها مشغول به کار شدند .
وی با اشاره به اینکه اکثر افراد شاغل در اقامتگاه های بوم گردی اسپرز را تحصیلکردگان دانشگاهی تشکیل می دهند ، گفت : این افراد که خود از ساکنان روستاهای منطقه هستند در قالب راهنمایان محلی با این مجموعه ها همکاری می کنند .
آقایی همچنین از دامداران جنگل نشین نیز به عنوان دیگر افرادی که در بوم گردی های منطقه فعالیت می کنند نام برد و افزود : ۲۷ خانوار با ترمیم و بهسازی منازلشان در این زمینه فعالیت می کنند .
وی با اشاره به اینکه نوروز امسال مسافران زیادی در اقامتگاه های بوم گردی اسپرز اقامت کردند ، ادامه داد : استقبال برای سکونت و اقامت در این فضاها باعث شد تا مسافران زیادی با پاسخ خالی نبودن اقامتگاهی برای سکونتشان مواجه شوند .
این مدیر اقامتگاه های بوم گردی اسپرز بدون اینکه آماری از چرخش مالی اقامتگاه های بوم گردی زیر مجموعه اش ارائه بکند ، گفت : فقط در همین اندازه می توانم ذکر بکنم که میزان درآمد کسب شده در این عرصه خیلی بیشتر از فعالیتم در صورت تکمیل دکترای داروسازی و کار در این رشته بود .
وی همچنین میزان درآمد ماهانه هر یک از افرادی که در اقامتگاه بوم گردی اسپرز فعالیت می کنند را حدود ۱۰ میلیون ریال اعلام کرد .