ساکنان روستای حسن آباد میاندورود باوجود خسارت سیل به امید نجات باقی زندگی خود همچنان در روستا مانده‌اند. غذا و پوشاک نیازهای اولیه روستاییان است که بخشی از آن با توزیع آب‌معدنی و نان توسط نیروهای مردمی تأمین شد.