جاده جنگلی کلاردشت به عباس‌آباد به طول ۲۵ کیلومترٰ ساحل دریای خزر را پس از گذشتن از جنگل‌های متراکم و بسیار زیبا به کوهستان کلاردشت وصل می کند