جشنواره تابستانه اوقات فراغت ۲۰ در ۲۰ سرگرمی های خانوادگی به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری ساری برگزار شد.

جشنواره تابستانه اوقات فراغت ۲۰ در ۲۰ سرگرمی های خانوادگی به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری ساری در بوستان ملل برگزار گردید.

در این جشنواره خانواده های ساروی به مسابقه پرداختند که این مسابقات شامل پرتاب توپ،بازی های فکری،اعصاب سنج،برج هیجان،گل یا پوچ و دومینو بود.به برگزیدگان ای مسابقات جوایز ارزنده ای تعلق گرفت.