جشنواره خیران مدرسه‌ساز و مدرسه‌یار استان مازندران در اردوگاه شهدای دانش‌آموز شهرستان ساری برگزار شد.