جشنواره ره آورد سرزمین نور ویژه استان مازندران در اردوی راهیان نور مناطق عملیاتی جنوب کشور برگزار شد.

ویژه برنامه جشنواره ملی ره آورد سرزمین نور به میزبانی استان مازندران در اردوگاه شهید بلباسی خرمشهر با حضور خانواده های شهدا و زائران راهیان نور مازندرانی با سخنرانی سردار باقرزاده رئیس کمیته جستجوی مفقودی ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد.