جشن آغاز سال تحصیلی باعنوان مانور بازگشایی مدارس مازندران در مدارس استان برگزار شد و در این راستا شکوفه‌های مدرسه ابتدایی ایران شهر ساری به همراه خانواده‌های خود برای سال تحصیلی جدید آماده شدند.