نخستین شب از جشن بزرگ به زیستن به مناسبت هفته بهزیستی که قرار است به مدت دو روز در بوستان ولایت ساری انجام شود با حضور مدیرکل بهزیستی استان ، معاونین و شرکت پرشور جامعه هدف بهزیستی برگزار شد .