همزمان با عید غدیر و فرارسیدن زمان برداشت برنج ، با حضور پرشور مردم منطقه ، جشن خرمن در روستای ساروکلا قائم شهر برگزار شد.