جشن روز جهانی دریانوردی به همت منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد در هتل بادله ساری برگزار شد و در این برنامه از دریانوردان نمونه تقدیر به عمل آمد.