MHB_5521 MHB_5527 MHB_5529 MHB_5530 MHB_5550 MHB_5553 MHB_5578 MHB_5589 MHB_5602 MHB_5628 MHB_5630 MHB_5654 MHB_5664 MHB_5666 MHB_5683 MHB_5690 MHB_5698 MHB_5703 MHB_5704 MHB_5705 MHB_5712 MHB_5720 MHB_5722 MHB_5723 MHB_5734 MHB_5736 MHB_5737 MHB_5739 MHB_5743 MHB_5745 MHB_5748 MHB_5762 MHB_5764 MHB_5767 MHB_5770 MHB_5779 MHB_5782 MHB_5783 MHB_5788 MHB_5792 MHB_5800 MHB_5801 MHB_5809 MHB_5815 MHB_5842 MHB_5856 MHB_5857 MHB_5862 MHB_5864 MHB_5873 MHB_5878 MHB_5885 MHB_5889 MHB_5896 MHB_5913 MHB_5916 MHB_5926 MHB_5933 MHB_5938 MHB_5939 MHB_5941 MHB_5943 MHB_5948 MHB_5956 MHB_5963 MHB_5968 MHB_5973 MHB_5979 MHB_5983 MHB_5988 MHB_5989 MHB_5992 MHB_5995 MHB_5996 MHB_5997 MHB_6000 MHB_6002 MHB_6006 MHB_6012 MHB_6015 MHB_6018 MHB_6021 MHB_6024 MHB_6027 MHB_6032 MHB_6036 MHB_6038 MHB_6041 MHB_6045 MHB_6051 MHB_6052 MHB_6067 MHB_6071 MHB_6072 MHB_6073 MHB_6075 MHB_6076 MHB_6077 MHB_6079 MHB_6084 MHB_6088 MHB_6101 MHB_6103 MHB_6106 MHB_6114 MHB_6122  MHB_6137 MHB_6148 MHB_6155 MHB_6159 MHB_6163 MHB_6126

شهرداری و شورای اسلامی شهرساری  به مناسبت میلاد حضرت رسول اکرم(ص) و امام جعفرصادق(ع) بزرگترین مراسم نورافشانی تاریخ ساری برگزار کردند که با حضور با شکوه و استقبال  مردم مرکز استان همراه بود.

مهدی عبوری شهردار ساری در این مراسم سخنرانی کرد و از پروژه های عمرانی و در دست اقدام شهرداریساری سخن گفت و مژده احداث پارک بانوان را به بانوان شهر ساری داد.