جشن گلریزان ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند استان مازندران با حضور مسولان ارشد استانی و جمعی از خیران استان در زندان ساری برگزار شد.