جلسه شورای آموزش و پرورش مازندران به ریاست وزیر آموزش و پرورش در چالوس برگزار شد.

به گزارش تسنیم ، سید محمد بطحایی در جلسه شورای آموزش و پرورش مازندران اظهار داشت: آموزش و پرورش همواره با چالش‌های متعددی مواجه بوده و در سالهای آینده و موج آن از مهر ۹۷ شروع شده است.

وی افزود: اکنون با رشد شش درصدی دانش آموز مواجه شدیم و در شش سال آینده با افزایش ۱۶ میلیونی دانش آموز مواجه هستیم که در ۱۵ سال اخیر بی سابقه بوده و مهم‌ترین تاثیر آن این است نظام آموزشی ۱۲ ساله شده است و ۳۵۰ هزار دانش آموز اضافه شده است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در مهر امسال، ۶۰ هزار نفر فرهنگی بازنشسته می‌شوند و تا دو سال آینده به ۸۵ هزار نفر می رسد، گفت: متاسفانه ۳۰ درصد فضای آموزشی کشور غیر ایمن است و مدارسی بوده که برای دانش آموزان خطر آفرین است از ۱۰۰ هزار کلاس درس ۳۰ هزار کلاس غیر ایمن است.

بطحایی گفت: چالش بسیار جدی اختلالی که در بودجه آموزش و پرورش وجود دارد که دارد، ۹۹ درصد بودجه استانی ما فقط حقوق و مزایای کارکنان است. این‌چالش‌ها باعث شده نتوانیم به کیفیت بیشتر توجه کنیم و نیاز است از این چالش‌ها به سرعت عبور کنیم.

وی گفت: بودجه آموزش و پرورش ما در استانها اختصاصی شده ‌و موافقت نامه با سازمان مدیریت استان منعقد می‌شود. با خرید خدمات نیرو بر اساس نیاز استان موافق هستم و نیروی انسانی وزارتخانه مراحل اداری آن انجام و ردیف بودجه برای آن نیز در نظر گرفته شده است.