با حضور استاندار، در جلسه شورای برنامه ریزی استان؛

سند برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان تصویب شد

ربیع فلاح جلودار، در این جلسه با اشاره به این که سند برنامه ششم توسعه، سندی بالادستی، جامع و عمومی برای اجرای برنامه های توسعه ای در بخش های مختلف است، یاد آور شد: سند برنامه ششم توسعه استان بر اساس اسناد فرابخشی آمایش و توازن منطقه ای و اسناد مقدماتی بخشی استان تدوین شده است.

 به گزارش روابط عمومی استانداری، ربیع فلاح جلودار، استاندار مازندران در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با اشاره به این که سند برنامه ششم توسعه، سندی بالادستی، جامع و عمومی برای اجرای برنامه های توسعه ای در بخش های مختلف است، یاد آور شد: سند برنامه ششم توسعه استان بر اساس اسناد فرابخشی آمایش و توازن منطقه ای و اسناد مقدماتی بخشی استان تدوین شده است.

استاندار با بیان این که اجرای برنامه ششم توسعه از ابتدای سال ۹۶ آغاز شده است، افزود: دستگاه های اجرایی استان با تعامل و مشورت با وزارتخانه های متبوع در اجرای برش استانی و برنامه عملیاتی سند ششم توسعه مجدانه اهتمام نمایند.

گفتنی است در این جلسه با حضور استاندار مازندران و اکثریت آرا، سند برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان به تصویب رسید.

در آغاز این جلسه نوربخش، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان، گزارشی از کلیات برش استانی برنامه ششم توسعه استان و میزان و پیش بینی درآمدهای عمومی استان در سال ۹۶ و ۹۷ ارایه نمود.