جلسه شورای فرهنگ عمومی استان به ریاست آیت الله طبرسی نماینده ولی فقیه در مازندران و با حضور نماینده مردم شاعری نماینده مردم شرق مازندران، شالویی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و فرزانه سرپرست شهرداری ساری و دیگر مدیران شهری و استانی برگزار شد.