با نزدیک شدن به ایام نوروز بازار خرید شب عید در شهرستان آمل  همانند سایر شهرهای استان رونق گرفته است.