حضور استاندار در هیئت عزاداری شهرهای مازندران در مشهد مقدس

استاندار مازندران در هیئت عزاداری بابل ،نکا، امیرکلا، چهاردانگه ساری ، طبقده میاندورود و در جمع هیئت پیاده روی خانواده شهدا و ایثارگران زنگی کلای دابو محمودآباد در مشهد مقدس حضور  یافت.   ۱