حضور پرنگ خبرنگاران و عکاسان خبری در پیاده روی خانوادگی و جشن بزرگ انقلاب در بوستان ولایت ساری در جهت پوشش خبری تصویری مراسم قابل تقدیر می باشد.

به همین منظور نمایندگی خانه مطبوعات ساری به همکاری استانداری مازندران از ۱۰ نفر از خبرنگاران و عکاسان که در پوشش این برنامه حضور فعال داشتند ۱۰میلیون ریال کمک هزینه خرید دوربین عکاسی تقدیر می نماید.

همچنین فرماندار ساری در پایان این جشن بزرگ در چهل سالگی انقلاب با در نظر گرفتن ۳۰دوچرخه برای خبرنگاران حاضر در این مراسم که پوشش خبری داشته باشند از اصحاب رسانه ورزش دوست تجلیل کرد.