n00221746-r-b-000 n00221746-r-b-001 n00221746-r-b-002 n00221746-r-b-003 n00221746-r-b-004 n00221746-r-b-005 n00221746-r-b-006 n00221746-r-b-007 n00221746-r-b-008 n00221746-r-b-009 n00221746-r-b-010 n00221746-r-b-011 n00221746-r-b-012 n00221746-r-b-013 n00221746-r-b-014 n00221746-r-b-015 n00221746-r-b-016 n00221746-r-b-017 n00221746-r-b-018 n00221746-r-b-019 n00221746-r-b-020 n00221746-r-b-021 n00221746-r-b-022

در پی وقوع طوفان سهمگین نیمه‌شب گذشته در سطح شهرستان بابل خسارات سنگینی به برخی از منازل، اماکن محلی، تابلوهای راهنمایی و رانندگی، تیرهای انتقال برق، درختان، محصولات کشاورزی و باغی و برخی از تاسیسات از جمله تخریب یک واحد پمپ بنزین در بخش لاله‌آباد وارد شد که همچنان مسئولان در پی برآورد دقیق مساله و هماهنگی بابت کمک به مردم هستند.