IMG_20160902_110757 IMG_20160902_110800 IMG_20160902_110802 IMG_20160902_110804 IMG_20160902_110808 IMG_20160902_110813 IMG_20160902_110815 IMG_20160902_110819 IMG_20160902_110821 IMG_20160902_110827 IMG_20160902_110845 IMG_20160902_110848 IMG_20160902_110945 IMG_20160902_110950 IMG_20160902_110958 IMG_20160902_111001 IMG_20160902_111005 IMG_20160902_111011 IMG_20160902_111057 IMG_20160902_111106 IMG_20160902_134252 IMG_20160902_134254 IMG_20160902_134255 IMG_20160902_134257 IMG_20160902_134258 IMG_20160902_134259 IMG_20160902_134300 IMG_20160902_134301 IMG_20160902_134303 IMG_20160902_134304 IMG_20160902_134305 IMG_20160902_134307 IMG_20160902_134309 IMG_20160902_134310 zz

تصاویر خبرگزاری مهر    عکس  راحله عرفانی

2194653_IMG_3935 2194654_IMG_3951 2194655_ساحل-1- 2194656_ساحل-1- 2194657_IMG_3959 2194658_ساحل-4- 2194659_ساحل-8-

به گزارش  فارس ، بارش شدید باران و تگرگ در نوشهر سبب قطع درختان شده است.
کنده شدن درختان، از جاکنده شدن کانکس در نقاط ساحلی نوشهر و قطع کابل‌های برق از جمله خسارت‌های است که در حال حاضر در سطح شهر مشاهده می‎شود.
در پارک‌های عمومی و سطح شهر درختان بلند از جا کنده شدند.