57344590 57344591 57344592 57344593 57344594 57344595 57344596 57344597 57344686 57344687 57344689 57344691 57344821 57344822 57344823 57344824 57344825 57344826 57344827 57344828 57344829 57344830 57344831 57344832 57344833 57344834 57344835 57344836

از ساعت نخستین صبح روز جمعه ۱۲ شهریور ماه حوالی ساعت ۴ و ۳۰ دقیقه صبح بارش باران، رعد و برق شدید و طوفان تقریبا تمامی شهرهای مازندران را محاصره کرد. این طوفان که به مدت قریب به یک ساعت و نیم به طول انجامید، خسارت های زیادی به منازل و واحدهای مسکونی، تاسیسات برق رسانی، آب رسانی زد و بارش بی وقفه باران موجب بروز آبگرفتگی در شهرهای استان مازندران شد.