1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 2 (1) 2 (2) 2 (3) 2 (4) 2 (5) 2 (6) 2 (7) 2 (8) 2 (9) 3 (1) 3 (2) 3 (3) 3 (4) 3 (5) 3 (6) 4 (1) 4 (2) 4 (3) 4 (4) 4 (5) 5 (1) 5 (2) 5 (3) 5 (4) 5 (5)  5 (7) 5 (6)

خسارات طوفان در شهرهای قائم شهر -فریدونکنار – بابلسر و گلوگاه

از ساعت نخستین صبح روز جمعه ۱۲ شهریور ماه حوالی ساعت ۴ و ۳۰ دقیقه صبح بارش باران، رعد و برق شدید و طوفان تقریبا تمامی شهرهای مازندران را محاصره کرد. این طوفان که به مدت قریب به یک ساعت و نیم به طول انجامید، خسارت های زیادی به منازل و واحدهای مسکونی، تاسیسات برق رسانی، آب رسانی زد و بارش بی وقفه باران موجب بروز آبگرفتگی در شهرهای استان مازندران شد.