دشت دریاسر تنکابن

دشت دریاسر یکی از مناطق طبیعی خاص ایران است که امکان تماشای دشت پر از گل، جنگل های انبوه و قله های پوشیده از برف را به یک باره برای شما فراهم می کند.این دشت در فصل بهار میزبان گل‌های زرد می‌شود و زیبایی آن به حدی می‌باشد که عنوان بهشت اردیبهشت ایران را به خود اختصاص داده است.این دشت زیبا در ارتفاعی حدود ۲هزار متری از سطح دریا قرار دارد و از روستای عسل محله دهزار تنکابن می‌توان به دامنه این دشت رسید .